10 thoughts on “Zippo KÊU HAY, giá rẻ ở hòa bình đà lạt

  1. Bán zippo giá rẻ nè….Minh ung hô ban nưa nè…vui nhé bạn 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *