14 thoughts on “Zippo đồng đỏ quý hiếm ( solid copper) 2005 / vintage zippo copper 2005 found in trask bin

  1. Mình thì không hút thuốc nhưng mà thích zippo, cầm giải trí, ngấm nhìn cũng thấy hay hay 🙂🙂. Dòng này và dòng sterling là mình thích nhất. Tiếp theo là dòng niken nhưng tìm mãi chưa có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *