45 thoughts on “ZingSpeed Mobile | Công Viên Kẹo Ngọt – Thêm Một Map Từ PC Qua Mobile

  1. Ấy, vừa mới đi học về thay đồ thì anh Gió ra video mới, xem trễ r`. Nhiều khi đi học nên xem trễ, nên khi xem sớm thấy anh Gió mới cảm thấy vui vui.

  2. Map mới có rồi mà ko báo. Ae nào muốn học cách đua wua kênh mình. Anh gió cho em cmt vs nha. Cám mơn anh nhiều ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *