13 thoughts on “Yanagi Kai: Tự cắt tóc 2 – Marco Reus style

  1. Còn đoạn cắt gáy nữa nhưng ngắt clip rồi ko thâu bạn ah =))
    Gáy thì ko nhìn đc nên lấy tay sờ rồi cắt theo cảm giác thui ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *