20 thoughts on “Xuân Hinh giả Gái Đi Thi Tuyển Diễn Viên – Hài Xuân Hinh Cười Vỡ Bụng

  1. Haha ng xưa năm 2000 coi băng mãi 😂😂😂
    Độn ngực to quâ😁☺😄
    Ca hay quá chú Xuân Hinh ơi😍😍😍😘😘😘😘😚hj coi lại hay gê kaka gái xuân hahha
    Cám ơn bạn đã up video hahah

  2. Ôi tuổi thơ. Nhớ ngày bé đám cưới , đám giỗ, hay ngày tết,.. đâu cũng thấy mở băng đĩa bác xuân hinh. Mới đó mà đã gần 20 năm trôi qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *