8 thoughts on “xử lý vườn bưởi da xanh bị suy vàng lá nặng

  1. kg biêt mây bac goi đt cho ngươi nay,ngươi nay tra lơi ra sau?con tui trong mươi nam goi dt muôn ah nay tư vân,ma đeo tra lơi,y la muôn phân biêt 2miên chư ji.mong moi ngươi hiêu dum,buôn thiêt chư.

  2. May thay chua ko het benh may thay do tao lao biet giup ko biet thi thoi ton tien toi nghiep nong dan ngheo chan that…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *