Trong quá trình giảng dạy, quý thầy cô thường hay tìm tài liệu trên internet để chỉnh sửa phục vụ cho bài giảng của mình. Có thể quý thầy cô đã gặp trường hợp sau khi chỉnh sửa xong đem sang máy khác lại bị lỗi font chữ bị mã hóa. Kỹ năng cntt cho giáo viên sẽ chia sẻ một cách rất đơn giản để xử lý lỗi trên!

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

1 thought on “Xử lý lỗi font chữ bị mã trong Powerpoint | Kỹ năng cntt cho giáo viên

  1. em nghĩ cái này thì chuyên dùng , em cntt mà cũng chịu ko hiểu lỗi này ntn, word thì ok power thì xịt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *