Là một tỉnh miền núi của vùng Tây Bắc, những năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản của Sơn La đã và đang từng bước triển khai sâu rộng qua các mô hình kinh tế hợp tác xã. Việc đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng hợp tác xã kiểu mới cùng với đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đã khẳng định được vai trò, vị trí của các mặt hàng nông sản trong phát triển nông nghiệp, nông thôn…

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://thefirstworldwar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *