22 thoughts on “Xoay ngang mọi iPhone như dòng plus | Rotate Screen all iPhone as Plus

  1. Sao mình dùng ip7 plus quốc tế nhưn tại sao mại không xoay ngang màn hình chính đc ạ . Làm ơn giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *