6 thoughts on “Xem xét kỷ luật Bí thư và Chủ tịch Khánh Hòa Lê Thanh Quang và Lê Đức Vinh

  1. Cái chính quyền gì mà hết người này tới ngưới khác bị kỷ luật, hết người này tới người khác tham nhũng vậy, trời đất ơi! Làm cho người dân như chúng tôi bị chóng mặt, bị đau đầu, bị buồn nôn hằng ngày vì phải luôn luôn nghe những nguồn tin này!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *