22 thoughts on “Xem vảy gà ĐỘC hay nhất của người xưa truyền lại

  1. Mình có Con gà xám chân xanh 3 hang vẩy ai can liên he 0375492127 minh quay Cho xem nó mới 4thang tuổi ak

  2. Gà cựa sắt cả 2 chân đều có yểm nguyệt,nhật thới .nhưng lại có vảy đâu đầu thì đá giỏi k các sư kê chỉ giáo e với

  3. ae cho minh hoi cái… ga cua mình chân có 7 vảy từ dưới lên, loại vảy giong Hinh vảy phủ địa ấy. co choi đi ko z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *