19 thoughts on “Wave thái 110 dọn zin chi phí gần 30tr

  1. Cái thắng đĩa k phải hàng của wave thái 110 nhé , cây bô cũng k phải theo xe lun tis – 1985 nổ êm và ấm hơn nhé 😏😏😏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *