38 thoughts on “Vũ điệu cồng chiêng Cover – TNT Dance Crew

  1. cho nhiều hiệu ứng vào chả nhìn thấy nhảy mẹ gì, dance thì quay xa mới đẹp cứ quay gần chả nhìn thấy động tác gì

  2. Mình cũng góp ý là cái bạn đầu tiên đi ra nhình giống bê đê mà nhảy cũng chẳng đẹp ok 👌👌👌👌👌 ai thấy đúng thì
    👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *