6 thoughts on “Vòng Tay Góa Phụ – Truyện ngắn của Lê Bảo Trân | Nghe Truyện Xưa

  1. Chuyện hay, giọng diễn đọc khá.
    Nhưng Yến Linh vui lòng đọc "sung sướng" thay vì "Xung Xướng" thì nghe lọt lổ tai hơn.
    Cám ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *