4 thoughts on “VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ 18/09, VOA 18/09, VOA tiếng việt 19/09/2019

  1. DM lũ chó Hán Nô phản quốc bán nước. bị tàu TQ tông đến 115 lần mà vẫn chỉ biết tuột quần bỏ chạy sủa gâu gâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *