7 thoughts on “VOA 18/10/2019 ,Tin tức 18/10, VOA Tiếng Việt 18/10/2019

  1. Th trong nay no so tau cong so chet nen k giam di.
    May Yến tam di trong. May keo chet k di. Thi may cung chet 1 cang k toan thay

  2. Sức khỏe của một người quan trọng hơn vận mệnh của cả đất nước,đâu phải một mình ông chịu trách nhiệm,đảng vốn lãnh đạo tập thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *