41 thoughts on “Vô Tình Ngủ Với Người Đẹp Và Cái Kết | Lady Drama

  1. Sao cái phần này lại xuất hiện một Con hân Vinh lòng dạ độc ác bụng dạ thâm độc. Vĩnh kỳ sử lý rất hay

  2. Ít ra xem vĩnh kì này đỡ tức hơn vĩnh kì p3 cũ, ông này chỉ ấy khi bị bỏ thuốc còn ông kia…

  3. Thấy hương phi nương nương dóng ngọc khánh trong tân bảng phong thần quá đi ai thấy vậy cho một like nha

  4. Cái câu "là chàng bất lực hay chàng đã no nê ở bên ngoài rồi." nó gớm lắm luôn á.

  5. Coi lại đoạn này mới thấy hội TYT cũng hơi quá đáng rồi. Ỷ y được Hoàng Thượng sủng ái mà làm càn. Hàm Hương đã là phi tần được sắc phong, thân ở trong Tử Cấm Thành, trái tim ở bên ngoài thì cũng thôi đi, họ còn giúp HH bỏ trốn. Họ nghĩ tới HH, vậy có nghĩ tới Hoàng Thượng không? Hoàng Thượng thương họ như vậy, sủng họ như vậy, họ nỡ lòng nào… Haizzz…

  6. Ghét con Hân Vinh cách cách. Ko hiểu tại sao nó có thể mặt giày hơn cả bánh giày như thế đc chứ

  7. Phim gì mà nhân vật chính toàn bị vào nhà lao rồi bị dọa lấy đầu từ đầu phim đến cuối phim mấy chục lần rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *