Tầm nhìn TV: Theo phản ánh của người dân xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc chính quyền địa phương nơi đây đang triển khai công tác dồn thửa đổi ruộng theo hình thức “rũ ra chia lại” gây ra phản ứng trong nhân dân, dẫn đến tình trạng “hết thời vụ, mạ không xuống đồng, ruộng chưa san xong, dân không biết ruộng mình ở đâu”. Cánh đồng rộng cả trăm hecta bị bỏ hoang trong khi nhân dân thiếu đất để sản xuất, canh tác…

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://thefirstworldwar.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *