21 thoughts on “Vĩnh Thụy và Ngôi Nhà Ma Ở Đà Lạt | Thầy Ba: Rụng rời tim ra ngoài rồi mấy đứa ơi

  1. Trời ơi coi cilp mình sợ quá. Để đi vòng nghĩa trang cho bớt sợ huhu đặt camera ngây cửa cửa đóng . Đặt ngây bàn thờ ĐÈN RƠI =]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *