Cuộc thi tìm kiếm tài năng “#Vinaseed’s Got Talent 2019” là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện truyền thống văn hóa, thể thao của Vinaseed năm 2019. Đồng thời, đây cũng là sân chơi bổ ích, lành mạnh, là môi trường để các cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn có cơ hội được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và tôn vinh những tài năng sáng giá.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/

Tagged With:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *