Tập 1: Cội Rễ của cuộc chiến
Tập 2: Cuộc chiến tranh lần thứ nhất
Tập 3: Viên quan phong kiến của Mỹ
Tập 4: Tổng thống Johnson vào cuộc
Tập 5: Nước Mỹ chịu trách nhiệm
Tập 6: Kẻ thù của nước Mỹ
Tập 7: Tết Mậu Thân 1968
Tập 8: Việt Nam hóa chiến tranh
Tập 9: Campuchia và Lào
Tập 10: Hòa bình trong tầm tay
Tập 11: Cuộc chiến trong lòng nước Mỹ
Tập 12: Đoạn cuối con đường hầm
Tập 13: Di sản chiến tranh

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *