6 thoughts on “Vì sao thỏ phải đủ tháng và cân nặng mới cho sinh sản?

  1. A ơi. Thỏ đực cùng lứa với thỏ cái. Cứ đến 5 tháng, đủ cân nặng là phối dc. Hay phải bắt con đực già hơn ạ.thanks a

  2. Mình mới nuôi thử. Giờ có 6 con cái, 1 đực. 1 con mới đẻ chiều nay. Tới 9 con làm sao mà cho bú đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *