5 thoughts on “Vgame 18: Trò chơi tập thể, lớp học vui nhộn – MỜI – Group games

  1. Trò này hay quá .còn trò gì có thể tổ chức đầu giờ trong lớp học cho SV mà hạn chế đi lại như trò này ko anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *