Trò chơi tập thể, trò chơi chơi khởi động đầu giờ lơp học, tập huấn, ngoại khóa, teambuilding. Vui lòng xem thêm tại:
Theo dõi Ngọc:
Đàm Thế Ngọc

Group games, teambuilding games, fun games, classroom games, ice breaker games, icebreaker games, ice breaker activities, group games, fun classroom, activities team games, group activities,

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

8 thoughts on “Vgame 01: Trò chơi tập thể, lớp học, ngoại khóa – Điện Giật – ice breaker games

  1. Bài học rút ra từ những trò chơi này là gì anh nhỉ? Mục đích hay skill người chơi learn được là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *