Tagged With:

32 thoughts on “V4S Ducati với gói độ 100 triệu tại nhà riêng !!! Tony’s Home + SH300I full trùm mền !!!

  1. Phút 10:14 khiêng xe lên nặng quá nên a ấy xả 1 tí hơi nhé 🤣😂😬😆😁 comment vui

  2. Thấy có đầu tư vô camera rồi đó. nhìn chất lượng chắc cỡ 20 tr, hoặc là nhờ người chỉnh lại màu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *