3 thoughts on “Tuấn ICT| Cách xóa Category title trong WordPress

  1. Bạn ơi. Mình làm như video xong khi chạy trên IE hoặc firefox thì nó mất đi title. Nhưng chạy trên chrome thì nó vẫn còn. Bạn có biết vì sao ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *