TIẾT MỤC NHÓM MÚA “HOA ANH ĐỀU”
NHÀ EMMA CÓ HĂM LĂM NGƯỜI
Liên hoan truyền thống Emmanuel 2011 tại GX Tân Định
Sau thánh lễ Truyền Thống
(có Emma nào nhớ thì bổ sung gúp)

Lời bài hát nhớ được nhiêu đây, cứ lo lăn ra cười chả nghe được gì them, hahaha

Mùa xuân sang có hoa anh đào
Mùa xuân sang có hoa đào anh
Mùa thu sang có hoa anh đào
Mùa đông sang có hoa anh đào
Rồi …… có hoa anh đào (nghe ko rõ tại lo cười không à, hahaha)

Nhà Emma có hăm lăm người
Mùa xuân sang thiêu năm còn hai mươi
Mùa hè sang có them năm người
Mùa thu sang có thêm năm người
Mùa đông sang mất đi năm người
Rồi năm sau vẫn hăm lăm người, hahahahaha

Nhà Emma có hăm lăm người
Nhà Emma có bao người hâm
Là NT với hai bốn người
Là NT với hai bốn người
Rồi Emma nó hâm nguyên đàn, hahahaha

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *