22 thoughts on “Truyện Ngắn: Giang Hồ Sài Gòn (full), Truyện Ngắn hay nhất

  1. Tác giả viết tiểu thuyết du đãng dựa theo những dữ kiện cóp nhặt trong quá khứ, với giọng văn khinh miệt, bất mãn, đầy thiên kiến của cá nhân mình! Khiến câu chuyện nhạt nhẽo theo lối suy nghĩ một chiều, chẳng đáng xem.

  2. bộ phim bụi đời chợ bé : hiệp đen vai đại ca thay , lộc tỳ vai huỳnh tỳ , sơn mặt qủy vai qủy thầu hao , huấn hoa hồng vai lâm chín ngón , khá bảnh vãi a chó , khánh ske vai mã thầu dậu , dũng trọc vãi tín mã nầm ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *