12 thoughts on “Truyện ma kinh dị: Mời ma ăn cơm – Cầu cơ

  1. giọng kể cũng dc.. nhưng nhạc nền tiếng hú. gió. bảo.. nge rùng rợn.. nge dậy mới đã.. chứ vài phút sau tiếng heo kêu làm mất hứng… nhạc nền đoạn sau nge nhảm quá.. câu truyện có hay đi nữa mà nhạc nền như đoạn sau thì nge éo có tí gì muốn ghe nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *