10 thoughts on “Truyện ma 2018 Cầu Cơ Gặp ma chết trôi MC Đình Soạn

  1. Ủa kênh Faks thì làm sao ? mà họ đâu có ăn cắp tên và avatar ko? vô lý! tụi bay đúng là óc chó mà 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *