20 thoughts on “TRUYỆN KIỀU | NGUYỄN DU | PHẦN 1 | VĂN HỌC HỌC ĐƯỜNG | HẺM RADIO

  1. Người ta đọc cho nghe thì phải để người ta quảng cáo chứ. Không muốn quảng cáo thì tự mình đọc tự mình nghe đi rồi khỏi quảng cáo. Người ta nói chuyện bình thường lại bảo gắt. Haha nực cười :)))))))

  2. Cảm ơn Hẻm rất nhiều. Giọng bạn nam rất hay. Với riêng ý kiến của tôi, với thơ Kiều, bạn nên đọc chậm lại chút thì người nghe sẽ nghe và cảm thụ được thơ hơn. Rất cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *