5 thoughts on “Truyện Kiều – 1 – Truyện Thơ Kinh Điển Văn Học Việt của Nguyễn Du

  1. Có thể nào truyền cảm hơn đk 1xiu nữa k chứ giọng này Mà kể truyện ma là nge hơi bị sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *