33 thoughts on “#Truyện: Cô bạn gái cá biệt của thiếu gia ||Ep.2/ ss1||

  1. Bình luận cái cho được 42 <=V phêm hay =< toàn nhân tài :'(

  2. Phim chất =)))
    Thay chút phong chữ ngầu chút và chọn thêm tý nổi :V

    Là hay đéo chỗ chê =)))

  3. Tớ không kết cái thumb cho lắm 💦
    P/s: méo phải chủ tịch đâu…là thiếu gia nhé ==" nhầm 👀👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *