41 thoughts on “[Trực Tiếp] Doremon truyện dài – Nobita và Truyền Thuyết Người Cá (Thuyết Minh)

  1. Bác gái thiệt là dễ thương wá😂😂câu này mắc cười ghê, mà sao Doraemon kêu là mẹ Nobita là mẹ còn Doraemi lại kêu là bác gái ta?

  2. Sophia người máy đầu tiên trên thế giới đc cấp quền công dân đây mà …A.I trí tuệ nhân tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *