2 thoughts on “Trực tiếp buổi tập u22 Việt Nam | 21/11/2019

  1. Đê nghị đôi ngu cua đôi u22 mua sâm corea bôi bô cho các cầu thủ đê khỏe mạnh chiên đấu và chiên thang

  2. Chúc BHL, cầu thủ mạnh khỏe, lựa chọn chiến thuật và thi đấu tốt để hoàn thành mục tiêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *