12 thoughts on “TRỌNG NGHĨA BÁN XE HỖ TRỢ CHO ANH CHỊ Ở MIỀN TÂY SÓC TRĂNG LÊN MUA ĐƯỢC XE SH NHƯ Ý HÀI LÒNG

  1. Sẽ tranh thủ lại gặp anh Nghĩa hổ trợ làm mai 1 chiếc vì cảm thấy tin tưởng nơi anh khi mình muốn mua xe cũ lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *