3 thoughts on “TRỌNG NGHĨA BÁN XE CHO ANH CHỊ Ở KIÊN GIANG VÀ KÝ GIẤY SANG TÊN RỒI ĐƯA ANH CHỊ VỀ TRONG VUI VẺ

  1. Nghia ơi toi rat mong co đu tien se alo ban đê mua xe đi lam.chu đi xe nho hoai kho long qua.ma chua đu tien phai rang thoi.chúc ban mua ban thuan loi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *