24 thoughts on “TRÒN ỦM LĂN LĂN – 10 triệu đi ăn Beef Steak | Hạnh Chee Vlog

  1. sống r chị ạ, medium nó ko như thế đâu, miếng thịt này mà đưa cho chef Goldon thì chắc chắc sẽ đc câu tl là oh Sh!t, its undercook, absolutely raw 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *