Trở về Phần 2 – Tập 16 | Phim Tình Cảm Việt Nam 2017

Phim xoay quanh chữ Nghiệp và Nợ có vay có trả. Trong cuộc sống, có những khoản nợ vô hình mà những người gây ra không biết rằng mình đã tự tạo nợ để rồi sau đó phải trả giá một cách khủng khiếp. Những món nợ cuộc đời buộc phải trả một cách đau đớn mà không có con đường để trốn chạy…

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

3 thoughts on “Trở về Phần 2 – Tập 16 | Phim Tình Cảm Việt Nam 2017

  1. Phim Trở về (Phần 1, 3)
    Full 31 Tập – Trở về (Phần 1): http://bit.ly/2vYencM
    Full 37 Tập – Trở về (Phần 3): http://bit.ly/2jsGzD1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *