32 thoughts on “Trên tay MÁY ATM MINI rút tiền gửi tiền XỊN XÒ VÃI

  1. Cái này nó cấu tạo như cái máy tính mình ấn cộng bn thì nó hiện bấy nhiêu, trừ bn thì trừ bấy nhiêu,

  2. Lẽ ra muốn rút bao nhiêu thì nó nhả ra tần ý, thì mình mua ngay, đằng này nó nhả hết ra, thì lại mất vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *