29 thoughts on “Trên tay Galaxy A10: Át chủ bài đánh chiếm phân khúc giá rẻ của Samsung

  1. Nó hơn 3 triệu mà ban lại nói có hơn 2 triệu. Ban nói cho chuẩn vào nhé. Để người tiêu dùng ko hiểu lầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *