19 thoughts on “Trên tay chiếc Flycam dành cho người mới chơi của DJI !

  1. Vãi chưởng mới chơi mà bác cho dji thì chịu….. dji chỉ dánh choi dân chơi .. quay phim thôi chứ mới chơi bỏ ra 2 mấy 3 chục tr thì vứt hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *