33 thoughts on “Trần Dần ( Trần Tiger ) và những câu nói hài hước bất hủ

  1. Thánh chém này mày mà gặp khánh sku của VN thì nó chỉ có bỏ dép chạy thôi ngài Quốc sư Trần Dần

  2. loz chim ba may dính mũ mít :):) dần :):):):):):):):):):):) phản quốc bình phông mạo dạng mỹ đủi mày về giờ ngu` đội lớp VNCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *