Lễ vật cúng gia tiên hằng ngày ko cần quá cầu kỳ như cúng gia tiên ngày giỗ thường Cát Kỵ hay giỗ đầu. Gia chủ chỉ cần chuẩn bị những lễ vật đơn thuần dưới đây

Hoa tươi: nên chọn các dòng hoa như hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng,…
Trái cây tươi
nước lọc hoặc rượu trắng: 3 – 5 chén
Oản phẩm
Hương thơm

Bài văn khấn gia tiên hàng ngày tại nhà

Sau lúc đã chuẩn bị đầy đủ và sắp xếp lễ phẩm lên bàn thờ gia tiên, gia chủ châm hương và đọc bài văn khấn gia tiền ngày thường dưới đây:

>>>Xem thêm: Kinh chú đại bi 7 biến và 84 câu dễ thuộc nhất

Nội dung bài văn khấn gia tiên ngày thường:

na mô a di Đà Phật!

nam vô a di Đà Phật!

nam vô a di Đà Phật!

– Con lạy chính phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

– Kính lạy ngài Hoàng Thiên thổ thần chư vị Tôn Thần

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này

– những cụ Cao Tằng Tổ khả, Cao Tằng Tổ tỷ

– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại

bữa nay là ngày…….tháng……năm…….

Tín chủ con là:…………………

Ngụ tại:…………………………………….cùng toàn gia quyến

thật tình sửa biện hương hoa, lễ phẩm, trà quả và những thứ cúng dâng, bày lên trước án

>>> Trải nghiệm:

Chúng con thật tâm kính mời:

– các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này

– Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

phù hộ tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an

Tám tiết vinh khang hưng thịnh vượng

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Cẩn cáo!

Nguồn tin: tu vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *