6 thoughts on “Trải nghiệm ăn hải sản Vũng Tàu ở công viên mát ơi là mát I Kelly PT: Ăn cả thế giới #65

  1. Ăn hải sản vũng tàu ngoài công viên hay đó e gái, chứ thường m.n hay vào quán ăn, chúc e lun thành công

  2. ăn hải sản ngoài vũng tàu là quá đã tươi ngon mà ngồi gần biển thì còn gì bằng, có dịp làm video Đà lạt đi e ở đó có nhiu nơi đã quay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *