Tagged With:

25 thoughts on “TPHCM: Cán bộ sai phạm phải ‘lên thớt’

  1. Anh em nói đúng thì coi là phản động đó, còn cán bộ vi phạm nghiêm trọng thì kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, cho lên kkkkk

  2. Tuyet. Cho. Thang. Thien. Nhan. Len. Thot. Moi. Dung. Vi. Thanh. Pho. Ham. Co. Hinh. Thang. Tap. Can. Binh. Neu. Khong. Bo. Di. Thi. Dan. Nghi. ……

  3. Nhìn thực tế là thấy những sai phạm tày trời của ông tất thành cang song vẫn được đề bạt và cất nhắc vậy tính dân chủ và đúng đắn ở đâu? ? ? Và hỏi

  4. Cán bộ sai phạm tày trời mà chỉ kiểm điểm luân chuyển .ĐẤT nước này xẽ loạn .
    Cán bộ sai phạm dù to hay nhỏ phải cho nghỉ việc và phải chịu trách nhiệm những thiệt hại do mình quản lý để sẩy ra .

  5. Xử lý kịp thời cũng rất quan trọng và cần thiết, nhưng dù sao đây cũng là sản phẩm của thời kì quá độ, nên có chừng, nhưng phải dứt điểm từ đây về sau sẽ lên thớt theo luật phát xít

  6. Tại sao cán bộ cũng là người dân cũng là người cũng ăn cơm thôi dân giết người thì xử khác cán bộ giết người thì xử khác cán bộ sai thì rút kinh nghiệm dân sai thì bị rút ruột ở tù. Trời trời quá ngạc nhiên chưa Bởi mới nói ráng phấn đấu để lên cán bộ cấp cao chừng nào chạy tội hay chừng nấy nhé

  7. Cán bộ có sai phạm thì cũng đúng quy trình, và kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc…? Còn dân sai phạm thì xử đến nơi đến chốn, và đúng người đúng tội, đúng pháp luật! :)) kkkkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *