28 thoughts on “#TocDep – 3 Kiểu Tóc Ngắn Nhất Định Phải Thử Mùa Hè 2019

  1. 30 shine cũng tuỳ chỗ.bữa cắt bên tân sơn nhì thấy thất vọng ghê.layer ngắn mà chỉ cắt 2 bên và mái.phía trên k tỉa tót j cả.bữa mình cũng có việc ghấp.giờ phải cắt lại 1 lần nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *