2 thoughts on “Tóc bới thấp nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc – tóc cô dâu 2018

  1. Kiểu thì dc mà cấm bông dô xấu quá nhìn như đóg phim cổ traq v. Phần đuôi nhìn xấu, tổng thể nhìn thô cứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *