36 thoughts on “Tình yêu của Nobita va Shizuka thật đẹp đúng không nào

  1. Đúng😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *