Tính số thứ trong tuần trong một khoảng thời gian như đếm số ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3… trong khoảng thời gian bằng cách sử dụng hàm weekday kết hợp cấp trúc mảng row(indirect) và sum(if). Video này dùng để tính trừ ngày chủ nhât, thứ 7 hay bất kỳ ngày nào khác cho việc xác định số ngày công….
– Video hướng dẫn hàm Weekday:
– Video hướng dẫn công thức mảng Sum(if):
– Video hướng dẫn cấu trúc mảng row(indirect):
– Link tải file excel thực hành:
– Xem hướng dẫn download:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi:

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Tính số thứ trong tuần trong khoảng thời gian

  1. Bạn ơi hiện tại bạn có video nào hướng dẫn sử dụng hàm IF để tính điểm thi điểm trung bình không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *